Snökedjor på oplogade vägar

Snökedjor på oplogade vägar

Snökedjor används i områden där snöröjningen eller plogningen inte är tillräcklig eller obefintlig.

Snökedjor fästs i fälgen och bildar ett mönster av kedjor runt däcket för att ge maximalt fäste i lös snö.

Det finns olika typer av snökedjor beorende på om de ska sitta tillfälligt eller permanent på hjulen.

Använd inte snökedjor på väg utan snö då det medför ökat slitage både på vägen och på kedjorna.

Om du har snökedjor bör du hålla låg hastighet, max 50 km/h.

Utvalda produkter